clinic1 clinic2 clinic3
1button 2button 3button

საბაზისო

  • თქვენს მოთხოვნებზე მორგებული სამსახურებრივი შემოთავაზებების მიღება, დასაქმებაში ხელშეწყობა;

სააბონენტო

  • ქართული და უცხოური წამყვანი ცენტრების პროგრამებსა და ტრენინგებზე ინფორმაციის და ფასდაკლებების მიწოდებაა;​
  • წელიწადში არანაკლებ 3 ვაკანსიის შეთავაზება;
  • პროფესიული და ბიზნეს ლიტერატურის / სტატიების მიწოდება უწყვეტ რეჟიმში;
  • პროფესიული წრის განვითარების ღონისძიებებზე მოწვევა;
  • ფსიქოლოგთან უფასო კონსულტაცია;
  • პიროვნული უნარ-ჩვევებისა და მახასიათებლების დიაგნოსტირება;​
Created By GMA Georgia