clinic1 clinic2 clinic3
1button 2button 3button

ჩვენი მთავარი საზრუნავია ჩვენი კლიენტების კარიერული განვითარების ხელშეწყობა საინტერესო ვაკანსიების მოძიებითა და ახალი შესაძლებლობების შეთავაზებით, რომელიც მისაღები იქნება ყველა კომპონენტით – საქმე, გუნდი, კომპანია და ანაზღაურება.

 

საბაზისო 

მომსახურება, რომელიც გულისხმობს კანდიდატის მოთხოვნების და გამოცდილების შესაბამისი ვაკანსიების შეთავაზებას.

მომსახურების ღირებულება – დასაქმების  შემთხვევაში კანდიდატი  იხდის თვიური სარგოს 50 %.

 

სააბონენტო

მომსახურება, რომელიც გულისხმობს წლის განმავლობაში კანდიდატის მოთხოვნების და გამოცდილების შესაბამისი, მინიმუმ ერთი და მაქსიმუმ სამი ვაკანსიის შეთავაზებას.

მომსახურების ღირებულება – ფიქსირებული ხელფასის 1% ყოველთვიურად.

 

რეზიუმეს დამუშავება

მომსახურება, რომელიც გულისხმობს რეზიუმეს დამუშავებას, რაც მოიცავს მნიშნელოვანი ინფორმაციის ამომწურავად, ლაკონურად, სწორად სტრუქტურირერბულად ასახვას.

რეზიუმე დამსაქმებელს პირველად შთაბეჭდილებას უქმნის თქვენზე, როგორც პოტენციური გუნდის წევრზე. ის მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს, რამდენად ისურვებს დამსაქმებელი თქვენთან გასაუბრებას და შემდგომ უკვე თანამშრომლობას.

რეზიუმეს რეგისტრაცია

პირადი ინფორმაცია

  • გთხოვთ მიუთითოთ ვაკანტური პოზიციის დასახელება
  • ან მიუთითეთ სასურველი სფერო/პოზიცია

პირადი ინფორმაცია


საკონტაქტო ინფორმაცია

განათლება

საშუალო *

სკოლა
(მიუთითეთ ქალაქი და სკოლის #)

დაწყების
თარიღი

დასრულების
თარიღი

უმაღლესი *

დაწესებულება

ფაკულტეტი

ხარისხი

დაწყების თარიღი

დასრ. თარიღი

ტრენინგები და კურსები

სასწავლო ცენტრი

კურსის დასახელება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

ტექნიკური კომპეტენციები

უცხო ენების ცოდნა

ენა

დაწყებითისაშუალოკარგითავისუფლადკომპიუტერული პროგრამების ცოდნა

პროგრამა

სასწავლო კურსები

სამუშაო პრაქტიკა

დამატებითი ინფორმაცია

სოციალური აქტივობები

ორგანიზაცია

გაწევრიანების თარიღი

გამოსვლის თარიღი

სამუშაო გამოცდილება

ორგანიზაცია,
დაკავებული თანამდებობა

მუშაობის
პერიოდი

ანაზღაურება
(სასურველია)

წამოსვლის მიზეზი, უფროსი,ტელ/ელ.ფოსტა

სამუშაო პირობები


თბილისი
რეგიონის დასახელება

სრული სამუშაო განაკვეთი
ნახევარი სამუშაო განაკვეთი
დროებითი სამუშაო

Created By GMA Georgia