clinic1 clinic2 clinic3
1button 2button 3button

ჩვენი გუნდი

მარიამ ბალესიაშვილი – დირექტორი

მარიამი არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის კურსდამთავრებული და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) გამოყენებითი ფსიქოლოგიის მაგისტრი.

2020 წელს შემოუერთდა ჩვენს გუნდს, როგორც კარიერული განვითარების მენეჯერი. 2021 წლის ოქტომბრიდან არის „კარიერული წარმატების ჯგუფის“ დირექტორი.

კარიერული განვითარების მენეჯერების გუნდი – ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ ზრუნავენ პორტფელში არსებული მენეჯერებისა და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების კარიერულ განვითარებაზე, მათთვის საინტერესო შესაძლებლობების შეთავაზების გზით.

Created By GMA Georgia