clinic1 clinic2 clinic3
1button 2button 3button

ჩვენი გუნდი

ნონა ქარქუზაშვილი – კურატორი პარტნიორი „სინერჯი კაპიტალი“-ს მხრიდან

„სინერჯი ჯგუფისა“ და „სინერჯი კაპიტალის“ პარტნიორი. სინერჯიში მუშაობს 2006 წლიდან. მონაწილეობა აქვს მიღებული 100-მდე ორგანიზაციის სისტემური განვითარების პროექტში როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში. არის სტატიებისა და ინსაითების ავტორი, რომლებიც შესულია „სინერჯი ჯგუფის“ ბეჭდურ გამოცემებში, ბიზნეს ჟურნალებსა და წიგნებში.

არის ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, მოწვეული ლექტორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში.

ნინა ჭავჭანიძე – დირექტორი

არის საქართველოს უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის კურსდამთავრებული. 2017 წელს გახდა ჩვენი გუნდის წევრი, როგორც კარიერული განვითარების მენეჯერი. 2019 წლის სექტემბრიდან იყო მმართველი გუნდის წევრი პარტნიორებსა და კლიენტებთან ურთიერთობის განვითარების მიმართულებით. 2020 წლის ოქტომბრიდან არის „კარიერული წარმატების ჯგუფის“ დირექტორი.


კარიერული განვითარების მენეჯერების გუნდი – ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ ზრუნავენ პორტფელში არსებული საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერებისა და სხვადასხვა სფეროს სპეციალისტების კარიერულ განვითარებაზე, მათთვის საინტერესო შესაძლებლობების მოძიების, შეთავაზებისა და კომპანიებთან კომუნიკაციის გზით.

Created By GMA Georgia