clinic1 clinic2 clinic3
1button 2button 3button

სერვისები

საბაზისო

სააბონენტო

თქვენს მოთხოვნებზე მორგებული სამსახურებრივი შემოთავაზებების მიღება, დასაქმებაში ხელშეწყობა

ქართული და უცხოური წამყვანი ცენტრების პროგრამებსა და ტრენინგებზე ინფორმაციის და ფასდაკლებების მიწოდება;

წელიწადში არანაკლებ 3 ვაკანსიის შეთავაზება ;

Created By GMA Georgia