clinic1 clinic2 clinic3
1button 2button 3button

შექმენი შენი რეზიუმე

რეზიუმეს რეგისტრაცია

პირადი ინფორმაცია

  • გთხოვთ მიუთითოთ ვაკანტური პოზიციის დასახელება
  • ან მიუთითეთ სასურველი სფერო/პოზიცია

პირადი ინფორმაცია


საკონტაქტო ინფორმაცია

განათლება

საშუალო *

სკოლა
(მიუთითეთ ქალაქი და სკოლის #)

დაწყების
თარიღი

დასრულების
თარიღი

უმაღლესი *

დაწესებულება

ფაკულტეტი

ხარისხი

დაწყების თარიღი

დასრ. თარიღი

ტრენინგები და კურსები

სასწავლო ცენტრი

კურსის დასახელება

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

ტექნიკური კომპეტენციები

უცხო ენების ცოდნა

ენა

დაწყებითისაშუალოკარგითავისუფლადკომპიუტერული პროგრამების ცოდნა

პროგრამა

სასწავლო კურსები

სამუშაო პრაქტიკა

დამატებითი ინფორმაცია

სოციალური აქტივობები

ორგანიზაცია

გაწევრიანების თარიღი

გამოსვლის თარიღი

სამუშაო გამოცდილება

ორგანიზაცია,
დაკავებული თანამდებობა

მუშაობის
პერიოდი

ანაზღაურება
(სასურველია)

წამოსვლის მიზეზი, უფროსი,ტელ/ელ.ფოსტა

სამუშაო პირობები


თბილისი
რეგიონის დასახელება

სრული სამუშაო განაკვეთი
ნახევარი სამუშაო განაკვეთი
დროებითი სამუშაო

Created By GMA Georgia