clinic1 clinic2 clinic3
1button 2button 3button

რეკრუტინგი

პიროვნული თვისებები, თუ უნარები და გამოცდილება?!

25.02.2021


გასაუბრება „ჭეშმარიტების მომენტი“ – რა უნდა გაითვალისწინოს დამსაქმებელმა

17.01.2020


ძირითადი სტრატეგიული ნაბიჯები რეკრუტინგის პროცესში

22.11.2019


Google-ს ინტერვიუსთვის დამახასიათებელი კითხვების 3 ტიპი

13.06.2019


Created By GMA Georgia