clinic1 clinic2 clinic3
1button 2button 3button

მოტივაცია

ერთი ნაბიჯი Feedback-დან Feedforward-მდე

02.04.2021


ნდობის მნიშვნელობა

22.03.2021


5 საუკეთესო კომპანია სამუშაოდ

11.02.2021


რა აიძულებთ თანამშრომლებს სამსახურიდან წასვლას?

04.02.2021


სამუშაოსა და პირად ცხოვრებას შორის ბალანსი – მითი თუ რეალობა?!

14.01.2021


როგორ გავზარდოთ თანამშრომელთა ჩართულობა?

11.02.2020


რა განაპირობებს ადამიანების კმაყოფილებას მათი სამუშაო ადგილით?

15.01.2020


სამსახურიდან წასვლის ძირითადი მიზეზები

23.10.2019


Created By GMA Georgia