clinic1 clinic2 clinic3
1button 2button 3button

აქტიური ვაკანსიები

კარიერული წარმატების ჯგუფი ზრუნავს და ხელს უწყობს მოქმედ თუ პოტენციურ თანამშრომლებს მათთვის სასურველ სფეროს, ინდუსტრიასა და თანამდებობაზე დასაქმებაში.ვთანამშრომლობთ საქართველოში არსებულ ყველა კომპანიასთან და ვაწვდით მათ ვაკანსიებზე არსებულ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამის კანდიდატებს.კომპანიების თხოვნით, მათთან არსებულ აქტიურ ვაკანსიებს არ ვაქვეყნებთ ჩვენი კომპანიის ვებ-გვერდზე.ყველა საჭირო ინფორმაციას ჩვენს კლიენტებს შევატყობინებთ პირადად.
თანამშრომლობის ყველა ეტაპზე ვიცავთ ანონიმურობას როგორც კომპანიების, ისე ფიზიკური პირების შემთხვევაში.

 

Created By GMA Georgia