clinic1 clinic2 clinic3
1button 2button 3button

რა განაპირობებს ადამიანების კმაყოფილებას მათი სამუშაო ადგილით?

🤔 რატომ არის თანამშრომლების კმაყოფილება მნიშვნელოვანი?

💰 თანამშრომლების კმაყოფილების მაღალ ხარისხს პროდუქტიულობის ზრდასთან ერთად შეუძლია კომპანიის მოგების გაზრდა. უკმაყოფილო თანამშრომლების ყოლა იგივეა, რაც ინვესტიცია უკუგების გარეშე.

📍 2019 წლის დეკემბერში „Philippines HR group“-ის მიერ ჩატარდა კვლევა, რის შედეგადაც გამოვლინდა ძირითადი ფაქტორები, რაც განაპირობებს ადამიანების კმაყოფილებას მათი სამუშაო ადგილით.

➡ გთავაზობთ პირველი ხუთი ფაქტორის ჩამონათვალს პრიორიტეტულობის მიხედვით:
1. 🥇🏆 კორპორატიული კულტურა ⭐⭐⭐⭐⭐
2. ანაზღაურება ⭐⭐⭐⭐
3. ბენეფიტები ⭐⭐⭐
4. კარიერული განვითარების შესაძლებლობები ⭐⭐
5. აღიარება და დაფასება გაწეული სამუშაოსთვის ⭐

სტატია სრულად იხილეთ ბმულზე.

Created By GMA Georgia